BALKANCAR IMPEX OÜ
BALKANCAR IMPEX OÜ
I. Toodangu vaba liikumine Euroopa turul.
Et garanteerida toodangu vaba liikumist Euroopa Ühenduse turul, tuli muuta rahvuslikke reegleid nii, et nad vastaksid EÜ põhidirektiividele kauplemiseks ühenduse raames kooskõlas nn. “uue globaalsuunitlusega” arvestades inimeste ohutust ja tervist, keskonnakaitset ja tarbijateavitust.
BALKANCAR võtab omaks Euroopas levivat tööstustoodangu vaba liikumise sertifitseerimispoliitikat EÜ turul ning BALKANCAR tehased teostavad toodangu vastavuse tõendamist kooskõlas peamiste EÜ ohutusnouetega.
TÜV ja GOST-R sertifikaatide ja vastavustähiste olemasolu on eelduseks CE märgistuse õiguse saamiseks, mis on EÜ maade territooriumil toodangu vaba liikumise visiitkaardiks.
TUV certificates
II. TÜV / GS vastavustähis BALKANCAR toodangul on Eurostandarditele vastavuse sümbol.
1994/1995 a. teostas TÜV GmbH BALKANCAR toodangu vastavuse hindamist. Toetudes positiivsetele katsetulemustele ja tootmisprotsessi inspekteerimisele, millised olid esitatud ekspertide tehnilistes aruannetes, otsustas sertifitseerimisorgan väljastada TÜV sertifikaadi koos õigusega tähistada toodang GS märgiga.
Tooted vastasid Saksa GSG ohutusnõuetele ning neid kontrolliti vastavalt rahvuslikele DIN ja VDE standarditele.
GOST-R certificates
III. GOST-R tähis avab BALKANCAR toodetele CIS turu.
1994 /1995 a. teostas Vene Föderatsiooni litsentseeritud inspektsioon VNIINMASH - Moskva BALKANCAR toodangu kontrolli vastavalt GOST-R sertifitseerimissüsteemile. Peamised sertifitseerimise nõuded vastasid ISO ja IEC standarditele, GOST18962-86 ja GOST24282-86 nõuetele ning anti litsents GOST R tähise kasutamiseks BALKANCAR toodetel.
CE symbol
IV. CE - tähis BALKANCAR toodete tehniline kinitus Euroopa turul.
Vastavuse hindamine EÜ Masinaehitusdirektiivile 89/392 EEC ja vastavuse tõendamine kooskõlas Määrusega 93/465 moodulsüsteemi rakendamisest on esmased faasid CE märgi kasutamise protseduuridest.
Katsetuste-ja kontrollioperatsioonid baseeruvad 89/392 EEC lisale 1, rahvusvahelistele ja Euroopa harmoniseeritud standarditele ning sisaldavad dokumenteeritud informatsiooni vastavuse hindamisest.
[Vaata pöördel]
website counter